Disclaimer van BarBoozter

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Marketing Impression niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Marketing Impression aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de website problemen veroorzaakt voor uw computer. Het BarBoozter Team kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.Delen