Privacy Policy

BarBoozter garandeert uw veiligheid als u de BarBoozter App gebruikt. Uw gegevens worden uitsluitend voor de in de Privacy Statement omschreven doelen gebruikt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

BarBoozter respecteert de privacy van alle gebruikers van haar App en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de juiste informatie te tonen in de App. BarBoozter zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

De inhoud van deze App is eigendom van BarBoozter. Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van BarBoozter dan kunt u contact met ons op nemen. BarBoozter behoudt zich het recht voor om de Privacy Policy tussentijds te wijzigen. Op deze pagina is altijd de meest recente informatie beschikbaar.

Datum: 15 januari 2015